Utställning – Vid första anblick

Ni vet väl att Grafikens Hus har en C/O-adress i Stockholm som är en slags pop-up-store på Sturegatan 32!

Där ställer bl.a. Damla Kilickiran, en ung konstnär, ut 23/10 till 7/12 tillsammans med Emilie Mottet. Utställningen heter ”Vid första anblick”. Kilickiran har, enligt Grafikens Hus, ”just avslutat 2 års studier på Grafikskolan med inriktning konstgrafiska uttrycksformer. Damlas fokus ligger främst på screen och djuptryck (FP). Verken har ofta sin grund i teckning och utvecklas sedan med hjälp utav olika grafiska tekniker och resultatet som blir används som en grund eller utgångspunkt för någonting annat. Geometriska kompositioner, konstruktioner och esoteriska element är förekommande motiv.” Citat från Grafikens hus webbplats

De två tilldelades 2014 års stipendium ur Ann-Margret Lindells Stipendiefond vilket innebär en två veckor lång verkstadsvistelse under Grafikens Hus ledning. Grafikens Hus ”vill genom detta samarbete möta unga konstnärer, stimulera deras utveckling och uppmuntra till ett prövande inom de grafiska uttrycksmöjligheterna.” Citat från Grafikens hus webbplats

Bild: Grafikens Hus

Besök Grafikens hus i Stockholm. 

Till utställningen