Tips: Framtidens grafik

Den 20 oktober kommer panelsamtal nummer 4 om grafik att hållas, arrangerat av Riksutställningar och Grafikens Hus och denna gång i samarbete med Eskilstuna konstmuseum. Dessa samtal uppstod efter att Grafikens Hus brann ned. Då grundläggande frågeställningar om samtidskonst väcktes.

Denna gången handlar samtalet om Framtidens Grafik!
En mycket intressant fråga och jag kommer definitivt att delta.

Samtalet hålls på Eskilstuna Konstmuseum och avser att behandla frågan om vilken roll grafiken har idag och hur den kommer att se ut i framtiden med de nya digitala tekniker som används.
Om man tittar med ett historiskt perspektiv har grafiken sitt ursprung i spridning av kunskap och har varit både folkbildande och demokratisk. Är det viktigt även i framtiden? Det är en av frågorna som tas upp.

När: 20 oktober kl 16–18
Var: Eskilstuna Konstmuseum
Arrangör: Riksutställningar och Grafikens Hus i samarbete med Magasin III, Nationalmuseum, Marabouparken och Eskilstuna konstmuseum.
Image courtesy of Stuart Miles, blackzheep, posterize at FreeDigitalPhotos.net